Utracone korzyści – jak ustalić i jak udowodnić?

utracone korzyści

Czym są utracone korzyści?

Roszczenie o zwrot utraconych korzyści przysługuje każdemu, kto utracił spodziewane korzyści w wyniku bezprawnego działania innego podmiotu. Oczywiście roszczenie to musi pozostawać w adekwatnym związku przyczynowo – skutkowym za zdarzeniem, które spowodowało szkodę.

Jak ustalić wysokość utraconych korzyści?

Wysokość utraconych korzyści oblicza się, szacując ile pieniędzy dany podmiot nie zarobił w wyniku jakiegoś zdarzenia, np. nieprawidłowego wykonania umowy lub wypadku samochodowego. Niekiedy wystąpienie jakiegoś zdarzenia może spowodować częściową utratę zarobków – wówczas wysokość roszczenia określa się jako różnicę pomiędzy dochodami osiągniętymi, a spodziewanymi przez poszkodowanego.

Przykład A – Nieprawidłowe wykonanie umowy

Taksówkarz umówił się z mechanikiem, że ten wymieni w jego aucie silnik. Zgodnie z umową, mechanik miał wymienić silnik w ciągu 5 dni od momentu przyprowadzenia samochodu do jego zakładu przez taksówkarza. Mechanik przyjął auto wraz z kluczykami i kompletem dokumentów, a następnie pojechał na dwumiesięczne wakacje. Po przyjeździe z wakacji mechanik naprawił auto w 5 dni, po czym zwrócił je taksówkarzowi, żądając zapłaty za usługę. W tym czasie taksówkarz nie mógł wykonywać swojej pracy, ponieważ nie dysponował swoim samochodem. Taksówkarzowi przysługuje roszczenie o zwrot całości utraconych dochodów za okres 2 miesięcy.

Przykład B – Wypadek samochodowy

Jan Kowalski został potrącony przez samochód osobowy na przejściu dla pieszych. Jan Kowalski jest przedsiębiorcą i przed wypadkiem zawodowo zajmował się prowadzeniem szkoleń dla firm. W wyniku wypadku, przez 6 miesięcy otrzymywał on jedynie zasiłek chorobowy z ZUS w wysokości 2.000 zł. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Jan Kowalski zarabiał średnio 10.000 zł miesięcznie, a więc 8.000 zł więcej, niż otrzymuje tytułem zasiłki chorobowego. Janowi Kowalskiemu przysługuje wobec ubezpieczyciela sprawcy roszczenie z OC o zwrot utraconych dochodów w wysokości różnicy jego potencjalnych miesięcznych dochodów, a kwotą zasiłku chorobowego, który otrzymuje.

Jak udowodnić utracone korzyści?

Sposób udowodnienia utraconych zarobków musi być uzależniony od ich rodzaju i źródła ich powstania. Pracownikowi, który w wyniku wypadku samochodowego (niezwiązanym z pracą) nie może pracować przez okres 180 dni wypłacany jest zasiłek chorobowy w wysokości 80% jego wynagrodzenia. Oznacza to, że pracownik może wysunąć roszczenie wobec ubezpieczyciela sprawcy wypadku o zwrot utraconych korzyści w postaci 20% wynagrodzenia za okres tych 180 dni, kiedy przebywał on na zwolnieniu. Takie roszczenie można udowodnić przedkładając dokumentację medyczną, zwolnienia lekarskie oraz umowę o pracę. W przypadku przedsiębiorcy, który traci określone dochody w wyniku pewnego zdarzenia, przedstawić można uśrednione dochody z okresu ostatniego roku, przedkładając np. wyciąg z księgi przychodów i rozchodów i przyrównać je do korzyści, które realnie osiągnął w spornym okresie (vide przykład B). Jeżeli dany podmiot w wyniku zdarzenia powodującego szkodę nie mógł realizować stałej umowy z klientem, wówczas warto przedstawić tę umowę jako dowód na spodziewane korzyści, które nie zostały osiągnięte.

radca prawny Radosz Pawlikowski

Kancelaria Radcy Prawnego Wrocław

Utraciłeś korzyści w wyniku działania innej osoby lub organizacji? Szukasz fachowej obsługi prawnej?  Skontaktuj się z nami.

 

utracone korzyści, jak udowodnić utracone korzyści, jak ustalić utracone korzyści