Prawo spółek handlowych

obsługa prawna spółek

obsługa prawna spółek

Prawo spółek handlowych – obsługa prawna spółek, zakładanie spółki

Obsługa prawna spółek prawa handlowego stanowi jeden z kluczowych obszarów specjalizacji Kancelarii Pawlikowski.

Spółki prawa handlowego stanowią liczną grupę przedsiębiorców. Kodeks spółek handlowych przewiduje podział na spółki osobowe – spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową oraz spółkę komandytowo – akcyjną – oraz na spółki kapitałowe – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Dobór odpowiedniej formy działalności jest często kluczowym zagadnieniem, które musi zostać rozstrzygnięte jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

W ramach naszej praktyki specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze prawnej spółek handlowych, od momentu ich zawiązania do momentu ich likwidacji. Reprezentujemy także członków zarządów, którzy zostali pozwani o zaległe i nieściągalne zobowiązania spółek kapitałowych.

Nasza praktyka obejmuje w szczególności:

  • stałą obsługę prawną,
  • obsługę procesów tworzenia, łączenia, przekształceń, podziałów i likwidacji spółek handlowych;
  • zakładanie spółek handlowych;
  • tworzenie projektów umów i statutów spółek,
  • rejestracja i dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • doradztwo prawne w trakcie walnego zgromadzenia oraz posiedzeń zarządu
  • zastępstwo prawne w sprawach sporów na gruncie prawa spółek handlowych
  • prowadzenie spraw o stwierdzenie nieważności uchwał
  • przygotowywanie aktów wewnętrznych – regulaminów, uchwał.