Prawo spadkowe

Spadki, powództwo o zachowek i wykonanie zapisu, dział spadku.

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Kancelaria Prawna „Reaktia” Pawlikowski specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa spadkowego. Prawo spadkowe reguluje tematykę dziedziczenia majątku pozostawionego przez spadkodawcę.

Nasi prawnicy prowadzą sprawy spadkowe przed sądami w całej Polsce. Najczęstszymi sprawami w praktyce Kancelarii są powództwa o zachowek, dział spadku oraz wykonanie zapisu testamentowego.

Najczęstsze zagadnienia z zakresu prawa spadkowego w praktyce Kancelarii:

 • sporządzanie projektu testamentu, doradztwo przy sporządzaniu testamentu
 • przyjęcie, odrzucenie spadku lub przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza,
 • obliczanie udziału spadkowego,
 • postępowanie z wniosku o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sporządzanie spisu i wykazu inwentarza,
 • ustalenie majątku spadkowego
 • dział spadku,
 • powództwo o zachowek,
 • powództwo o wykonanie zapisu testamentowego,
 • powództwo o wykonanie polecenia testamentowego,
 • umowny lub sądowy podział spadku,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • opodatkowanie dziedziczenia gospodarstwa rolnego,
 • niegodność dziedziczenia,
 • wydziedziczenie,
 • wzruszenie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • wniosek o zabezpieczenie spadku,
 • wniosek o zabezpieczenie przedmiotu zapisu windykacyjnego,
 • wniosek o wyjawienie majątku spadkowego.

Jeżeli chcesz zlecić nam prowadzenie sprawy spadkowej, skorzystaj z formularza kontaktowego w zakładce kontakt, napisz e-mail na adres biuro@kancelariapawlikowski.pl lub zadzwoń pod numer telefonu widoczny w zakładce kontakt.

 

Prawo spadkowe – istotne zagadnienia w skrócie:

Dziedziczenie ustawowe:

W przypadku niepozostawienia przez spadkodawcę testamentu, spadkodawców oraz udziały spadkowe im przypadające wskazuje Kodeks cywilny. W pierwszej kolejności do spadku powołani są małżonek i dzieci, a w przypadku braku dzieci – rodzice spadkodawcy. Następne w kolejności do dziedziczenia jest rodzeństwo, dalej dziadkowej, a w przypadku braku takowych – pasierbowie. Jeżeli nie ma żadnych żyjących krewnych, wówczas z mocy ustawy dziedziczy gmina lub Skarb Państwa.

Dziedziczenie testamentowe

Pozostawienie przez spadkodawcę testamentu może jednak powodować powstanie u niektórych spadkobierców ustawowych roszczenia o zachowek, a także o wykonanie zapisu lub polecenia testamentowego. Roszczenie te mogą być realizowane przez uprawnione osoby w formie powództwa sądowego.

Podział majątku spadkowego

Kwestią sporną w przypadku prawa spadkowego może być także ustalenie masy spadkowej oraz dział spadku. Nie zawsze bowiem wiadomo, które rzeczy ruchome wchodzą do majątku spadkowego, a które pozostają własnością żyjących osób. Podział majątku spadkowego może przebiegać burzliwie zwłaszcza w przypadku pozostawienia przez spadkodawcę nieruchomości lub innych wartościowych przedmiotów.