Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Spory rodzinne, rozwody, podział majątku wspólnego, alimenty – prawo rodzinne.

Prawo rodzinne jest jednym z obszarów specjalizacji Kancelarii Pawlikowski. Kancelaria Pawlikowski reprezentuje klientów w sprawach rodzinnych, rozumiejąc ich potrzeby i specyfikę tego rodzaju postępowań.

Prawo rodzinne stanowi szczególną gałąź systemu prawa cywilnego – reguluje bowiem stosunki pomiędzy członkami rodziny. W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym uregulowane zostały m.in. zawieranie małżeństwa i przeszkody w jego zawarciu, prawa i obowiązki małżonków, ustrój majątkowy małżonków, obowiązek alimentacyjny pomiędzy członkami rodziny, przysposobienie, opieka i kuratela.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego mają swój szczególny wymiar – dotyczą bowiem często relacji pomiędzy ludźmi, którzy są sobie bliscy, lecz znajdują się w konflikcie. W pierwszej kolejności najważniejszym jest dla nas dokładne poznanie stanu faktycznego oraz oczekiwań klienta. Jeżeli istnieje taka możliwość, staramy się doprowadzić do pojednania stron, bez konieczności procesu sądowego.

Prawo rodzinne – przykłady spraw obsługiwanych przez Kancelarię Pawlikowski:

 • sprawy rozwodowe
 • sprawy o separację
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • alimenty – sprawy alimentacyjne, o podwyższenie alimentów, o obniżenie lub uchylenie alimentów
 • władza rodzicielska – pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • postępowania w sprawach nieletnich
 • sprawy adopcyjne – o przysposobienie
 • sprawy z zakresu opieki i kurateli – m.in. sprawy o wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zwrot wydatków z tytułu opieki, zwolnienie opiekuna z obowiązku opieki,
 • sprawy spadkowe – spadki i zachowki

 

Jeżeli chcesz zlecić nam prowadzenie sprawy rodzinnej, skorzystaj z formularza kontaktowego w zakładce kontakt, napisz e-mail na adres biuro@kancelariapawlikowski.pl lub zadzwoń pod numer widoczny w zakładce kontakt.

 

Poniżej przedstawiona jest krótka charakterystyka wybranych spraw:

Sprawy rozwodowe, pozew o rozwód.

Rozwód może zostać orzeczony przez sąd w sytuacji, kiedy pomiędzy małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Sprawy rozwodowe rozpoznawane są przez Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Rozwód może zostać orzeczony z orzeczeniem o winie jednej lub obu stron a także bez orzekania o winie stron. Jeżeli strony posiadają wspólne dzieci, sąd zobowiązany jest do zbadania, czy i w jaki sposób orzeczenie rozwodu wpłynie na małoletnie dzieci. Jeżeli rozwód orzekany wobec rodziców posiadających małoletnie dziecko, sąd w wyroku  rozwodowym określa także kontakty dziecka, miejsce jego stałego pobytu oraz decyduje o władzy rodzicielskiej. Opłata w sprawach rozwodowych jest stała i wynosi 600 zł.

Sprawy o alimenty, pozew o alimenty.

Z powództwem o alimenty wobec członków swojej rodziny wystąpić może każdy, kto znalazł się w niedostatku. W pierwszej kolejności do płacenia alimentów zobowiązani są zstępni (dzieci, wnuki), a w dalszej kolejności zstępni (rodzice, dziadkowie), a ostatecznie także rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny spoczywa oczywiście także na małżonkach – i to nawet po rozwiązaniu małżeństwa. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Roszczenie o alimenty może być dochodzone także w postępowaniu rozwodowym lub o separację. Pozew o alimenty oraz pozew o podwyższenie alimentów jest wolny od opłat sądowych.