Odszkodowania

Odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta

odszkodowanie za wypadek

odszkodowanie za wypadek

Kancelaria Pawlikowski specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Reprezentujemy naszych Klientów zarówno na etapie postępowania polubownego (prowadzonego najczęściej przed ubezpieczycielem), na etapie postępowania sądowego jak i na etapie egzekucji roszczeń.

Najczęściej prowadzimy sprawy o odszkodowanie za:

  • wypadek komunikacyjny – uszkodzenia ciała lub śmierć bliskiej osoby,, uszkodzenia pojazdu
  • błąd medyczny
  • wypadek przy pracy
  • szkody w mieniu
  • zaniedbanie innych (np. upadek na nieodśnieżonym chodniku)
  • spadek wartości nieruchomości
  • wywłaszczenie nieruchomości
  • przewlekłe postępowania sądowe lub administracyjne
  • niesłuszny areszt lub skazanie

Możemy pochwalić się wieloma sukcesami na gruncie dochodzenia odszkodowań. Najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie uzyskane dla naszego klienta (jednej osoby) opiewało na kwotę 496.000 zł.

Kancelaria Pawlikowski reprezentuje z powodzeniem osoby poszkodowane na terenie całego kraju. Jeżeli chcesz nam zlecić do prowadzenia sprawę o uzyskanie odszkodowania, skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem widocznym w zakładce Kontakt, skorzystaj z formularza kontaktowego lub napisz na adres biuro@kancelariapawlikowski.pl.

 

Osobom poszkodowanym przysługują najczęściej roszczenia o zadośćuczynienie, odszkodowanie lub rentę. Czym różnią się te roszczenia?

Zadośćuczynienie

Ma charakter rekompensaty za „szkodę niematerialną”, tj. krzywdę, cierpienie lub naruszenie dóbr osobistych. Zadośćuczynienie jest zatem oderwane od szkody materialnej. Zadośćuczynienie należne jest np. osobom poszkodowanym w wypadkach samochodowych za ból spowodowany urazami i za długotrwałe leczenie. Osoby, które utraciły w wyniku wypadku lub błędu medycznego osobę im bliską (rodzica, małżonka, dziecko, wnuka itd.), mogą wystąpić o zadośćuczynienie za cierpienie spowodowane śmiercią tej osoby. Zadośćuczynienie przyznawane i wypłacane jest na etapie postępowania polubownego przez ubezpieczyciela (jeżeli ubezpieczyciel występuje w sprawie, tj. podmiot powodujący szkodę był ubezpieczony), ewentualnie przez sam podmiot powodujący szkodę (np. szpital w przypadku błędu medycznego). Jak wskazuje praktyka, zadośćuczynienie na etapie postępowania polubownego jest najczęściej niższe, niż to uzyskiwane przed sądem. Wypłata przez ubezpieczyciela zadośćuczynienia na etapie polubownym nie blokuje możliwości uzyskania dalszego zadośćuczynienia przed sądem – chyba, że postępowanie polubowne zakończyło się ważną ugodą.

Odszkodowanie

W przeciwieństwie do zadośćuczynienia, odszkodowanie przyznawane jest za szkodę materialną, np. uszkodzony samochód, zniszczony telefon, poniesione koszty leczenia. Ponadto, odszkodowanie przysługuje także za utracone dochody – kiedy np. w wyniku danego zdarzenia przedsiębiorca nie uzyskał pewnych dochodów lub w przypadku pozostawania przez pracownika na zwolnieniu lekarskim w wyniku wypadku, kiedy to otrzymuje on tylko 80% swojego wynagrodzenia (pozostałe 20% stanowią utracone dochody). W przypadku utraty bliskiej osoby, odszkodowanie należne będzie m.in. bliskim, którzy znajdowali się na utrzymaniu zmarłego lub pokryli koszty jego pogrzebu.

Renta odszkodowawcza

Pojęcie renty odszkodowawczej należy odróżnić od renty wypłacanej przez ZUS oraz od renty umownej. Renta odszkodowawcza należy się osobom poszkodowanym, które w wyniku zdarzenia powodującego szkodę utraciły (całkowicie lub częściowo) zdolność do pracy zawodowej, zwiększyły się potrzeby osoby poszkodowanej, lub utraciła ona widoki na przyszłość (np. musiała zrezygnować ze studiów).