Sporządzanie umów i prawo zobowiązań

umowy i prawo zobowiązań

umowy i prawo zobowiązań

Sporządzanie umów, opiniowanie umów, prowadzenie sporów wynikających z umowy.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w tworzeniu i opiniowaniu tekstów umów oraz regulaminów, jak również w prowadzeniu spraw z tytułu niewykonania umowy.

Umowy i zobowiązania stanowią codzienność każdego z nas, nie tylko przedsiębiorców. Każda usługa realizowana jest na podstawie umowy, zawartej choćby w formie ustnej. Dobrą praktyką zalecaną każdemu przedsiębiorcy jest sporządzanie umów na piśmie. Dzięki zawieraniu umów potwierdzonych na piśmie każda ze stron zna dokładną treść stosunku prawnego i ma świadomość swojego zobowiązania oraz przysługujących jej z tego tytułu świadczeń.

Istotnym jest, aby umowa zawierana na piśmie skonstruowana była w sposób prawidłowy i możliwy do późniejszego wyegzekwowania przed sądem, na wypadek niespełnienia świadczenia przez kontrahenta. W tym celu warto zlecić sporządzenie umowy naszej Kancelarii i profesjonalnemu radcy prawnemu, wyspecjalizowanemu w prawie umów i zobowiązań.

W ramach prawa zobowiązań można wyodrębnić najczęściej świadczone przez nas usługi:

 • tworzenie i opiniowanie umów, szczególności:
  • umowy sprzedaży
  • umowy zlecenia
  • umowa zamiany
  • umowa kontraktacji
  • umowa o dzieło
  • umowa o roboty budowlane
  • umowa najmu
  • umowa dzierżawy
  • umowa leasingu
  • umowa pożyczki
  • umowa użyczenia
  • umowa zlecenia
  • umowa agencyjna
  • umowa komisu
  • umowa składu
  • umowa spedycji
  • umowa ubezpieczenia
  • umowa darowizny
  • umowa poręczenia
  • umowa składu konsygnacyjnego
  • umowa faktoringu
  • umowa przedwstępna
  • inne umowy
 • tworzenie i opiniowanie regulaminów, w tym regulaminów na portalach internetowych
 • prowadzenie negocjacji umów oraz ugód
 • reprezentacja przed sądem w związku z nieprawidłowo wykonaną umową,
 • prowadzenie sprawy z tytułu niewykonania umowy,
 • windykacja należności wynikających z umów.