Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze – doradztwo prawne dla przedsiębiorców

W ramach naszej praktyki oferujemy klientom biznesowym obsługę prawną oraz reprezentację przed sądami i urzędami z zakresu prawa gospodarczego.

Prawo gospodarcze obejmuje zarówno regulacje państwowe dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (prawo gospodarcze publiczne) jak i przepisy dotyczące stosunków prawnych pomiędzy przedsiębiorcami (prawo cywilne) oraz form prawnych prowadzonej działalności gospodarczej (prawo spółek handlowych). W ramach prawa gospodarczego można ując również prawo upadłościowe i naprawcze, a także prawo zamówień publicznych.

Nasi prawnicy prowadzą sprawy z zakresu prawa gospodarczego przed sądami i urzędami w całej Polsce.

Przykłady spraw z zakresu prawa gospodarczego:

 • tworzenie i opiniowanie umów i regulaminów
 • prowadzenie negocjacji umów
 • reprezentacja przed sądem w sprawach o zapłatę
 • reprezentacja przed sądem o niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie świadczenia (umowy)
 • doradztwo oraz reprezentacja przed urzędami i sądami przy uzyskiwaniu koncesji, zezwolenia lub licencji
 • doradztwo przy tworzeniu spółek prawa handlowego i wyborze formy działalności
 • rejestracja spółki w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym)
 • zmiana danych w KRS
 • reprezentowanie podmiotów w sprawach upadłościowych i naprawczych
 • doradztwo przy udziale w przetargach
 • prawo ochrony konkurencji – zakaz konkurencji, postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję
 • reprezentacja przed Komisją Nadzoru Finansowego
 • partnerstwo publiczno – prywatne – doradztwo, negocjacje, konstruowanie umów,
 • fuzje spółek i przedsiębiorstw, przekształcenia

Aby skorzystać z usług naszej Kancelarii, skorzystaj z formularza kontaktowego w zakładce kontakt, napisz e-mail na adres biuro@kancelariapawlikowski.pl lub zadzwoń pod numer widoczny w zakładce kontakt.