Z ZUS-em można wygrać!

decyzje zus

Jako pełnomocnik skarżących decyzje ZUS do Sądu przekonałem się o tym już wielokrotnie. Otrzymując niekorzystną decyzję ZUS, musimy pamiętać o tym, że jest to organ Państwowy i jako taki musi dbać o interesy Państwa. W praktyce oznacza to, że ZUS najczęściej interpretuje przepisy prawa na korzyść skarbu państwa, a nie na korzyść ubezpieczonego. Co to oznacza? Często np. niższą emeryturę, odmowę wypłaty świadczenia lub zasiłku. Poniżej opisuję sprawę mojej klientki, którą udało się wygrać z ZUS-em. ZUS wypłacił emeryturę zaliczkową,...

Czytaj dalej