Zakaz rozszczepiania udziałów w spółkach osobowych – jeden udział, jeden wspólnik

sprzedaż udziałów

W obrocie gospodarczym wciąż zdarzają się sytuacje, kiedy jeden ze wspólników spółki osobowej (najczęściej spółki jawnej) postanawia "sprzedać część udziałów" w spółce innej osobie. Wspólnicy podejmują uchwałę o wyrażeniu zgody na taką transakcję, zawierane są umowy i... są one nieważne z mocy samego prawa. Jak to możliwe? Zacznijmy od początku. Art. 10 Kodeksu spółek handlowych przewiduje sytuację, w której ogół praw i obowiązków wspólnika przenoszony jest na inną osobę. Warunkiem przeniesienia ogółu praw i obowiązków jest wcześniejsze wyrażenie pisemnej zgody...

Czytaj dalej