Wady oświadczenia woli członków zarządu spółki

wady oświadczenia woli

Czym jest wada oświadczenia woli? Oświadczenie woli złożone przez osobę fizyczną innemu podmiotowi jest nieważne, jeżeli złożone było przez osobę znajdującą się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Nieważne jest także oświadczenie woli złożone dla pozoru. Osoba składająca oświadczenie woli może uchylić się od jego skutków pod pewnymi warunkami także wtedy, kiedy działała pod wpływem błędu co do czynności prawnej lub pod wpływem bezprawnej groźby innej osoby. Poniżej prezentujemy dwa przykład wady oświadczenia woli. Przykład...

Czytaj dalej