Niemożliwość świadczenia, czyli dlaczego nie można kupić sobie wehikułu czasu?

                      Niemożliwość wywiązania się z zawartej umowy może być podstawą do stwierdzenia jej nieważności lub jej wygaśnięcia. Wszystko zależy jednak od tego, czy powód, dla którego umowa nie może zostać zrealizowana, istniał przed jej zawarciem, czy powstał dopiero w trakcie obowiązywania tej umowy. Pierwotna niemożliwość świadczenia - umowa jest niemożliwa do realizacji od samego początku Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna z mocy prawa! Pamiętajcie o tym, że kiedy zawieracie...

Czytaj dalej