Apelacja w postępowaniu cywilnym

Postępowanie sądowe w Polsce jest dwuinstancyjne. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia. Do zwyczajnych środków zaskarżenia zalicza się apelacja i zażalenie. Do nadzwyczajnych natomiast należy skarga kasacyjna. W dzisiejszym artykule przybliżymy apelację w postępowaniu cywilnym. Cechy charakterystyczne apelacji Apelacja ma dwie charakterystyczne cechy,  a mianowicie jest dewolutywna i suspensywna. Dewolutywność apelacji polega na tym, że w sytuacji gdy sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy w I instancji jest sąd rejonowy, sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy w II instancji...

Czytaj dalej