Radosz Pawlikowski

Radosz Pawlikowski
Radca prawny, właściciel

Radosz Pawlikowski ukończył Prawo na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim (2012) oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (2011).

Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu i zdał egzamin zawodowy, uzyskując ósmy wynik wśród zdających. Jest wpisany na listę radców prawnych przy OIRP we Wrocławiu (nr wpisu 3250).

Odbył kurs „How to Reason and Argue” organizowany przez Duke University (via Coursera) oraz kurs „Contracts – From Trust to Promise to Contract” organizowany przez Harvard University (via Edx).

Specjalizuje się w prawie imigracyjnym, cywilnym, administracyjnym, gospodarczym. Prowadząc prawie pół tysiąca spraw o odszkodowanie w toczących się przewlekle postępowaniach o pobyt czasowy, wywalczył dla klientów ponad 300 tysięcy złotych odszkodowań. W wyniku wygranego przez radcę prawnego Radosza Pawlikowskiego procesu o niesłuszne tymczasowe aresztowanie klient kancelarii radcy prawnego otrzymał ponad 400 tysięcy złotych odszkodowania i zadośćuczynienia.

Radca prawny Radosz Pawlikowski prowadzi również wykłady i szkolenia skierowane do pracodawców, właścicieli firm, zarządców nieruchomości oraz kadry menadżerskiej firm.

Doświadczenie zawodowe zdobywał, współpracując z wrocławskimi kancelariami prawnymi, a także na stanowisku Inspektora Wojewódzkiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Od 2014 roku prowadzi własną kancelarię, zarządzając kilkuosobowym zespołem prawników i świadcząc usługi bieżącej pomocy prawnej osobom fizycznym i firmom.

Od 2019 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze.