Maciej Stasierski

Prawnik

Prawnik z wykształcenia (studia skończone w 2012 roku), od stycznia 2013 roku pracował w Oddziale Spraw Cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Posiada doświadczenie w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Jest specjalistą z zakresu postępowania administracyjnego i prawa o cudzoziemcach. Ponadto jest absolwentem Instytutu Filologii Angielskiej we Wrocławiu – biegle włada językiem angielskim w mowie i w piśmie.