Legalność zatrudnienia cudzoziemców – jakie prawa przysługują kontrolowanemu w czasie kontroli?

Zgodność z prawem legalność zatrudnienia cudzoziemców na terenie Polski podlega kontroli sprawowanej przez organy Straży Granicznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Funkcjonariusze i inspektorzy są zobowiązani do podejmowania działań kontrolnych w graniach prawa. W przypadku jego naruszenia kontrolowany może kwestionować podjęte czynności. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) może dokonywać kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na podstawie umów o pracę i innych form zatrudnienia. Inspektorzy PIP mogą przeprowadzać kontrolę bez uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy. Przed podjęciem czynności...

Czytaj dalej

Wysokie zadośćuczynienie za błąd medyczny

Nawet doskonale przeprowadzone leczenie może się skończyć niepowodzeniem, bowiem negatywnym konwekcjom często nie sposób zapobiec. Kiedy jednak dało się ich uniknąć, a szkoda powstała na skutek nieprawidłowego, niezgodnego z obowiązującymi w danym przypadku regułami postępowania osoby wykonującej zawód medyczny,  mamy do czynienia z sytuacją, w której wystąpił błąd medyczny. Wówczas poszkodowany może się domagać wysokiego zadośćuczynienia. Kto i kiedy może popełnić błąd medyczny? Może on zostać popełniony nie tylko przez lekarza, ale także inne osoby odpowiedzialne za udzielanie świadczeń medycznych,...

Czytaj dalej

Skarga na przewlekłość postępowania sądowego

Postępowanie sądowe stanowi złożoną i często bardzo długą drogę do rozwiązania sporu prawnego. W całej Polsce jest kilka tysięcy spraw trwających ponad 8 lat.  Powolność może wynikać z różnych przyczyn i jest niekiedy obiektywnie usprawiedliwiona. Jednak w wielu przypadkach przedłużanie się sprawy jest nieuzasadnione i wynika z opieszałości prowadzących je organów wymiaru sprawiedliwości. Wówczas występuje przewlekłość postępowania, a strona może złożyć skargę na przewlekłość postępowania sądowego i uzyskać rekompensatę pieniężną. Uprawnieni oraz przesłanki do złożenia skargi na przewlekłość postępowania Skarga...

Czytaj dalej

Prawa pacjenta – czy wiesz, jakie prawa Ci przysługują?

Korzystając z opieki medycznej w szpitalu, przychodni, prywatnym gabinecie lekarskim, lub w innej instytucji zajmującej się ochroną zdrowia, bądź dopiero zwracając się o udzielenie pomocy medycznej, uzyskujemy status pacjenta i korzystamy z praw pacjenta. W przypadku ich naruszenia można domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Prawa pacjenta Do ich przestrzegania zobowiązane są władze publiczne odpowiedzialne za ochronę zdrowia, instytucje udzielające świadczeń zdrowotnych oraz wszystkie osoby uczestniczące w udzielaniu tych świadczeń. Prawa te reguluje ustawa  z 6 listopada 2008 r. o...

Czytaj dalej