Pola eksploatacji utworu – czym są?

Pole jakie jest, każdy widzi. Eksploatujemy samochód jeżdżąc nim, to samo dotyczy telewizora podczas oglądania naszego ulubionego serialu; po prostu używamy tych rzeczy. Niestety polski ustawodawca lubi czasem komplikować pewne zagadnienia. Czym w takim razie są pola eksploatacji? Pola eksploatacji - definicja Pola eksploatacji to nic innego jak poszczególne sposoby wykorzystania utworu. Oczywiście pojawia się z kolei pytanie czym są te „sposoby”. Oto kilka praktycznych przykładów z życia codziennego: umieszczenie zrobionego przez nas zdjęcia na okładce  książki, emisja wcześniej wspomnianego...

Czytaj dalej

Apelacja w postępowaniu cywilnym

Postępowanie sądowe w Polsce jest dwuinstancyjne. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia. Do zwyczajnych środków zaskarżenia zalicza się apelacja i zażalenie. Do nadzwyczajnych natomiast należy skarga kasacyjna. W dzisiejszym artykule przybliżymy apelację w postępowaniu cywilnym. Cechy charakterystyczne apelacji Apelacja ma dwie charakterystyczne cechy,  a mianowicie jest dewolutywna i suspensywna. Dewolutywność apelacji polega na tym, że w sytuacji gdy sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy w I instancji jest sąd rejonowy, sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy w II instancji...

Czytaj dalej