Niemożliwość świadczenia, czyli dlaczego nie można kupić sobie wehikułu czasu?

                      Niemożliwość wywiązania się z zawartej umowy może być podstawą do stwierdzenia jej nieważności lub jej wygaśnięcia. Wszystko zależy jednak od tego, czy powód, dla którego umowa nie może zostać zrealizowana, istniał przed jej zawarciem, czy powstał dopiero w trakcie obowiązywania tej umowy. Pierwotna niemożliwość świadczenia - umowa jest niemożliwa do realizacji od samego początku Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna z mocy prawa! Pamiętajcie o tym, że kiedy zawieracie...

Czytaj dalej

Utracone korzyści – jak ustalić i jak udowodnić?

utracone korzyści

Czym są utracone korzyści? Roszczenie o zwrot utraconych korzyści przysługuje każdemu, kto utracił spodziewane korzyści w wyniku bezprawnego działania innego podmiotu. Oczywiście roszczenie to musi pozostawać w adekwatnym związku przyczynowo - skutkowym za zdarzeniem, które spowodowało szkodę. Jak ustalić wysokość utraconych korzyści? Wysokość utraconych korzyści oblicza się, szacując ile pieniędzy dany podmiot nie zarobił w wyniku jakiegoś zdarzenia, np. nieprawidłowego wykonania umowy lub wypadku samochodowego. Niekiedy wystąpienie jakiegoś zdarzenia może spowodować częściową utratę zarobków - wówczas wysokość roszczenia określa się...

Czytaj dalej