Z ZUS-em można wygrać!

decyzje zus

Jako pełnomocnik skarżących decyzje ZUS do Sądu przekonałem się o tym już wielokrotnie. Otrzymując niekorzystną decyzję ZUS, musimy pamiętać o tym, że jest to organ Państwowy i jako taki musi dbać o interesy Państwa. W praktyce oznacza to, że ZUS najczęściej interpretuje przepisy prawa na korzyść skarbu państwa, a nie na korzyść ubezpieczonego. Co to oznacza? Często np. niższą emeryturę, odmowę wypłaty świadczenia lub zasiłku. Poniżej opisuję sprawę mojej klientki, którą udało się wygrać z ZUS-em. ZUS wypłacił emeryturę zaliczkową,...

Czytaj dalej

Zakaz rozszczepiania udziałów w spółkach osobowych – jeden udział, jeden wspólnik

sprzedaż udziałów

W obrocie gospodarczym wciąż zdarzają się sytuacje, kiedy jeden ze wspólników spółki osobowej (najczęściej spółki jawnej) postanawia "sprzedać część udziałów" w spółce innej osobie. Wspólnicy podejmują uchwałę o wyrażeniu zgody na taką transakcję, zawierane są umowy i... są one nieważne z mocy samego prawa. Jak to możliwe? Zacznijmy od początku. Art. 10 Kodeksu spółek handlowych przewiduje sytuację, w której ogół praw i obowiązków wspólnika przenoszony jest na inną osobę. Warunkiem przeniesienia ogółu praw i obowiązków jest wcześniejsze wyrażenie pisemnej zgody...

Czytaj dalej

Podwyżka wynagrodzenia minimalnego odbierze niektórym prawo do świadczenia z Funduszu alimentacyjnego

Komu przysługują alimenty z Funduszu alimentacyjnego? Podstawowym warunkiem do uzyskania świadczenia z Funduszu alimentacyjnego jest wykazanie bezskuteczności egzekucji wobec dłużnika alimentacyjnego w okresie 2 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia. Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego przysługują: dziecku do ukończenia przez nie 18 lat, a najczęściej także do ukończenia 25 lat, pod warunkiem, że wciąż uczy się w szkole lub szkole wyższej, dziecku z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, bez ograniczenia co do jego wieku. Na zasadach określonych w ustawie o pomocy...

Czytaj dalej