Wady oświadczenia woli członków zarządu spółki

wady oświadczenia woli

Czym jest wada oświadczenia woli? Oświadczenie woli złożone przez osobę fizyczną innemu podmiotowi jest nieważne, jeżeli złożone było przez osobę znajdującą się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Nieważne jest także oświadczenie woli złożone dla pozoru. Osoba składająca oświadczenie woli może uchylić się od jego skutków pod pewnymi warunkami także wtedy, kiedy działała pod wpływem błędu co do czynności prawnej lub pod wpływem bezprawnej groźby innej osoby. Poniżej prezentujemy dwa przykład wady oświadczenia woli. Przykład...

Czytaj dalej

Jak odzyskać pieniądze z konta po zmarłej osobie? Jak ustalić, w którym banku zmarły miał rachunek?

jak odzyskać pieniądze z rachunku zmarłego

Po  nowelizacji łatwiejsze jest poszukiwanie rachunków należących do zmarłego Nowelizacja Prawa bankowego z dnia 1 lipca 2016 r. przyniosła duże ułatwienie spadkobiercom zmarłego posiadacza rachunku bankowego. Dotychczas dużym problemem było ustalenie, w jakim banku zmarły posiadał rachunek bankowy. W Polsce jest obecnie (stan na czerwiec 2016 r.) 37 banków komercyjnych i 560 banków spółdzielczych. Jeżeli zmarły pozostawił po sobie rachunek w jakimś małym banku spółdzielczym, to dla spadkobierców poszukiwanie tego rachunku było trudne i czasochłonne. Pieniądze z rachunku zmarłego nie...

Czytaj dalej

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika? 7 rzeczy, o których powinieneś pamiętać

jak odzyskać pieniądze

Na  początku ustalmy jedno - nie ma złotej zasady, która zawsze pozwoli Ci odzyskać pieniądze od każdego dłużnika. Może się zdarzyć, że uda Ci się wygrać sprawę przed sądem, jednak egzekucja zostanie umorzona. Powodem może być na przykład niewykrycie majątku dłużnika, ogłoszenie przez niego upadłości albo… ucieczka z kraju do amazońskiej dżungli. Niniejsze porady dotyczyć będą jednak sytuacji, w której wyegzekwowanie świadczenia jest możliwe. Dokładnie określ drugą stronę umowy Porada wydaje się być banalna - przecież każdemu wydaje się, że...

Czytaj dalej